جمعه , آذر ۲۳ ۱۳۹۷
خانه / عضویت در انجمن علمی مهندسی پزشکی

عضویت در انجمن علمی مهندسی پزشکی

جهت عضویت در انجمن علمی مهندسی پزشکی پس از مطالعه حوزه های فعالیت، فرم زیر را تکمیل کنید.

حوزه های فعالیت

نشریات علمی

نشریات علمی

همکاری در نشریه تپش و دژاوو با سردبیر های مربوطه ، در بخش های ذیل:

 • گردآوری
 • ترجمه
 • ویرایش
 • تهیه عکس
 • مصاحبه
 • تهیه گزارش

بازدید های علمی دانشجویی

بازدید های علمی دانشجویی

 • هماهنگی با مراکز مربوطه برای برگزاری بازدید
 • به عهده گرفتن سرپرستی بازدید ها به عنوان نماینده انجمن
 • تحویل فرم های نظر سنجی به دانشجویان و گردآوری آنها

کلاس، کارگاه، کنفرانس و سمینارهای علمی و پژوهشی

کلاس، کارگاه، کنفرانس و سمینارهای علمی و پژوهشی

 • پیگیری برگزاری کلاس و… از طریق ارتباط با استاد و برگزارکننده
 • پیگیری های مربوط به سالن و کلاس و تدارکات موردنیاز
 • پیگیری نامه های داخل و خارج دانشکده ای

کارآفرینی و ارتباط با صنعت

کارآفرینی و ارتباط با صنعت

 • ایجاد ارتباط با مراکز صنعتی مهندسی پزشکی
 • ایجاد ارتباط با بیمارستان ها و شرکت ها برای دوره کارآموزی دانشجویان
 • مسئولیت بازدید/شرکت در نمایشگاه های صنعتی مهندسی پزشکی

انفورماتیک

انفورماتیک

 • تنظیم پست برای کانال و پیج اینستاگرام و تهیه عکس
 • طراحی پوستر

بازدیدهای دانش آموزی از دانشکده

بازدیدهای دانش آموزی از دانشکده

 • داشتن آمادگی و وقت آزاد برای برخی از روزهای یک شنبه و سه شنبه ساعت۹_۱۰:۴۵
  هماهنگی با مدیران گروه ها
  هماهنگی با مسئولان آزمایشگاه ها
  ارتباط با انجمن کل جهت آمادگی
  راهنمایی و هدایت گروه های دانش آموزی

فرم عضویت